Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

HAVINA on Oulun yliopiston historiatieteen opiskelijoiden verkkojulkaisu, jossa julkaistaan opinnäytetöistä tiedejuttukurssilla tehtyjä populaaritieteellisiä artikkeleita.

Ensimmäisten vuosikertojen tiedejutut liikkuvat antiikista nykyaikaan, Caligulan lapsuudesta Angkorin temppeleihin ja pohjoisen Iin pitäjän pappilasta kreationismin kritiikkiin.

Aihepiirinä vahvasti painottuneen kulttuurihistorian lisäksi on vahvasti esillä ympäristöhistoriaa, sotahistoriaa ja tieteenhistoriaa. Yhteistä kaikille on kriittinen katse.

 

Uutiset

26.6.2016 Uusi Havina on ilmestynyt .

8.1.2015 Havina pitää välivuoden. Vuoden 2014 Tiedejuttukurssilla valmistuneet 13 artikkelia on kaikki julkaistu tai julkaistaan printtimediassa. Havina palannee uusin voimin ruutuihin 2016 tammikuussa.

8.1.2014 Uusi Havina on ilmestynyt

Julkaisu: Havina
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Reija Satokangas, Seija Jalagin
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/